Mobile Menu

Program do obsługi payroll – ułatwienie w księgowości i HR

O ile w mikro-firmie prowadzenie księgowości i kadr nie będzie zbyt dużym wyzwaniem, o tyle zadanie staje się trudniejsze w przypadku przedsiębiorstw zatrudniających dziesiątki, setki, czy nawet tysiące pracowników. Ewidencja czasu pracy oraz urlopów, zwolnienia lekarskie, a co za tym idzie, naliczanie płac to procesy, które wymagają daleko idącej automatyzacji. … Continue reading

Jak mierzyć efektywność w pracy?

Zarządzanie zasobami ludzkimi to niebywale złożone zadanie, którym w dużej mierze zajmują się specjaliści HR oraz menadżerowie. Do ich zadań należy dopilnowanie nawet najmniejszych szczegółów mających wpływ na efekt finalny powierzonych zadań i właściwa ich ocena.

Jak rozliczać urlopy w dużej kadrze

Urlop jest czasem, kiedy mamy szansę na wypoczynek. Czasami, dochodzi do sytuacji, kiedy pracodawca utrudnia nam jego przyznanie, ponieważ nie na rękę jest brak rąk do pracy w trudnym dla przedsiębiorstwa okresie. Nie należy jednak bać się, że przełożony nas zwolni, ale walczyć o to, co się nam należy. Jest … Continue reading

Pakiet socjalny w firmie

Pakiety socjalne to kolejny sposób na dbanie i motywację pracowników. Dzięki niemu nasza kadra może czuć się bardziej doceniona oraz solidniej przykładać się do pracy. Pakiety socjalne to forma motywacji, która jest bardzo popularna w zagranicznych firmach. Jest to dodatkowo metoda na przywiązanie pracownika do firmy.

Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie

Zarządzanie zasobami ludzkimi jako nazwa robi karierę. W rzeczywistości także jest dość popularne. Każda firma zarządza zasobami ludzkimi – robią to kadrowcy, robi kadra kierownicza. Jest to ważne dla firmy, aby zarządzanie układało się całkiem pomyślnie i przebiegało tak, jak oczekują tego pracownicy.

Usprawnienia w firmie

Jak usprawnić firmę? Usprawnienia w firmie to normalna sprawa. Zawsze coś można poprawić, udoskonalić, zmienić. Jednym z usprawnień jest outsourcing kadr i płac. To bardzo popularna zmiana, polegająca na przeniesieniu kadr i płac poza firmę. Dzięki temu w firmie zwalniają się etaty i zmniejszają wydatki na zarobki.

Pełna obsługa kadrowo-płacowa

Kadry i płace są niezbędne Obsługa kadrowo-płacowa to sól każdej firmy. Dzięki niej dokumentacja pracownicza, czyli teczki pracownicze, w których gromadzi się wszelką dokumentację, oraz Czytaj dalej