Mobile Menu

Jak mierzyć efektywność w pracy?

Zarządzanie zasobami ludzkimi to niebywale złożone zadanie, którym w dużej mierze zajmują się specjaliści HR oraz menadżerowie. Do ich zadań należy dopilnowanie nawet najmniejszych szczegółów mających wpływ na efekt finalny powierzonych zadań i właściwa ich ocena.

Mierzenie efektywności jest więc tym czynnikiem, który pozwala na zrewidowanie wszystkich działań podejmowanych przez pracownika do uzyskanych efektów końcowych. Regularność tego zadania oraz wykonanie go w sposób odpowiedni nie tylko pozwala na wyeliminowanie błędów, ale także na lepsze zarządzanie zespołem i wzrost przychodów firmy, a wraz z nimi satysfakcji całego zespołu.

Wspomnianą we wstępie efektywność w pracy mierzy się przy pomocy kilku wskaźników i kryteriów. Do jednych z kluczowych należy tzw. KPI (Key Performance Indicators), który umożliwia pozyskanie informacji o konkretnych działaniach pracownika w kontekście ich skuteczności. Pokazuje on w jakim stopniu są wykonywane zadania, a także jak podwładny odnosi się do wyznaczonych terminów. Cała analiza opiera się o szczegółowy wykres, który tworzy wspomniane KPI oraz studium nad podejmowanymi działaniami. Wykonanie wykresu w oparciu o specjalistyczne systemy informatyczne dedykowane tej dziedzinie pozwalają na uzyskanie miarodajnej i obiektywnej oceny całościowej.

Oprócz tych podstawowych narzędzi sięga się także po systemy uzupełniające, które pozwalają na bardziej szczegółową analizę poszczególnych składowych. Umożliwiają one :

  1. porównania naturalnie zachodzących pomiędzy stanowiskami zależności;
  2. analizę potrzeb organizacyjnych
  3. lepszą optymalizację wydajności pracy;
  4. kontroling personalny.

Zastosowanie kilku narzędzi oceny efektywności sprawia, że o wiele łatwiej jest usunąć przeszkody blokujące sprawne wykonanie powierzonych zadań, a także pokazuje w którym miejscu należy dokonać odpowiednich zmian. Tak przygotowany raport mówi także o blokadach i przeciwnościach z jakimi borykają się pracownicy, a które znacznie obniżają efektywność ich pracy.