Mobile Menu

Jak rozliczać urlopy w dużej kadrze

Urlop jest czasem, kiedy mamy szansę na wypoczynek. Czasami, dochodzi do sytuacji, kiedy pracodawca utrudnia nam jego przyznanie, ponieważ nie na rękę jest brak rąk do pracy w trudnym dla przedsiębiorstwa okresie. Nie należy jednak bać się, że przełożony nas zwolni, ale walczyć o to, co się nam należy. Jest to istotne tym bardziej, że chroni nas Prawo Pracy, które bardzo zdecydowanie chroni prawa polskich obywateli.

Studenci, uważajcie na umowy praktyk!

Niestety, praktykanci, a więc uczniowie i studenci, decydujący się na taką umowę nie mają prawa do urlopów. Oznacza to, że taki młody człowiek, jeśli w razie przewidywanego wyjazdu nie ustali pewnych warunków z pracodawcą, ten będzie miał podstawę do zwolnienia go z praktyk, jeśli młody pracownik nie stawi się w pracy. Umowa o praktyki nie jest stosunkiem o pracę, zatem nie przysługuje studentowi prawo do regulaminowych dni urlopu.

Gdy przechodzę na urlop macierzyński

Wiele pań, zatrudnionych w zakładach pracy boryka się z problemem prześladowania za strony przełożonego, jeśli decydują się na zajście w ciążę. Muszą jednak zdawać sobie sprawę, że bezwzględnie mają prawo do kilku miesięcy urlopu, ponieważ przysługują im one ustawowo. Powinny jednak zgłosić do pracodawcy swoją sytuację, a przede wszystkim udać się z niezbędnymi dokumentami do działu kadr, ponieważ w wyznaczonym okresie, naliczać się będzie im wypłata. Przejście na urlop macierzyński nie oznacza przecież rezygnacji z pracy i nakłada na pracodawcę obowiązek regularnych płatności do powrotu pań do zakładu pracy. Kadry i płace w okresie urlopu macierzyńskiego należą do jednego z najważniejszych zagadnień Kodeksu Pracy, ponieważ kładzie się ogromny nacisk na chronienie praw pracowniczych.