Mobile Menu

Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie

Zarządzanie zasobami ludzkimi jako nazwa robi karierę. W rzeczywistości także jest dość popularne. Każda firma zarządza zasobami ludzkimi – robią to kadrowcy, robi kadra kierownicza. Jest to ważne dla firmy, aby zarządzanie układało się całkiem pomyślnie i przebiegało tak, jak oczekują tego pracownicy.

Niech kadra kierownicza dostaje dobre wynagrodzenia, ale niech zarządza pracownikami, bo nie zawsze tak się dzieje. Zarządzanie ludźmi jest wiedzą i sztuką – nie każda osoba potrafi zarządzać ludźmi. Zarządzanie zasobami ludzkimi najlepiej jest powierzyć profesjonalistom, bo oni najlepiej znają ludzką psychikę i wiedzą w jaki sposób można nią zarządzać. Na pewno będą starali się zarządzać jak najlepiej, czyli tak, aby pracownicy mieli z tego korzyść.

Zarządzanie, czyli reputacja, misja i wizja

Firma dobrze zarządzana ma prestiż, misję, wizję, pracuje solidnie na własny wizerunek. Nie pozwala sobie na problemy widoczne poza nią. Wie, że reputację utracić łatwo, a odzyskać ją bardzo trudno. Postępuje tak, aby reputacja była zawsze jej najważniejszą częścią. Społeczna odpowiedzialność biznesu staje się ważnym elementem wielu firm w Europie i niewielkiego procenta polskich firm. Jednak będzie to coraz częstsze – dobra firma dba o dobro pracownika, organizuje też akcje charytatywne i stara się wspierać potrzebujących – w ten sposób tworzy dobry wizerunek własny.

Taki wizerunek jest niezbędny, aby móc się rozwijać i prowadzić firmę efektywnie w XXI wiek. Dobrze traktowany pracownik pracuje dużo i stara się wspierać firmę tak, jak może najlepiej. Wie, że firma dba o niego, inwestuje w niego, stara się wspierać go w rozwoju. On oddaje jej własny czas, umiejętności i wiedzę. Obie strony zyskują na takiej transakcji wiązanej. Ma to sens i w takim kierunku firma powinna zmierzać.