Mobile Menu

Jak rozliczać urlopy w dużej kadrze

Urlop jest czasem, kiedy mamy szansę na wypoczynek. Czasami, dochodzi do sytuacji, kiedy pracodawca utrudnia nam jego przyznanie, ponieważ nie na rękę jest brak rąk do pracy w trudnym dla przedsiębiorstwa okresie. Nie należy jednak bać się, że przełożony nas zwolni, ale walczyć o to, co się nam należy. Jest … Continue reading