Mobile Menu

Jak mierzyć efektywność w pracy?

Zarządzanie zasobami ludzkimi to niebywale złożone zadanie, którym w dużej mierze zajmują się specjaliści HR oraz menadżerowie. Do ich zadań należy dopilnowanie nawet najmniejszych szczegółów mających wpływ na efekt finalny powierzonych zadań i właściwa ich ocena.

Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie

Zarządzanie zasobami ludzkimi jako nazwa robi karierę. W rzeczywistości także jest dość popularne. Każda firma zarządza zasobami ludzkimi – robią to kadrowcy, robi kadra kierownicza. Jest to ważne dla firmy, aby zarządzanie układało się całkiem pomyślnie i przebiegało tak, jak oczekują tego pracownicy.